Dé lokale partij van Zutphen, Warnsveld en De Hoven!

Wij zijn trots op het historische Zutphen, het mooie en groene Warnsveld en de saamhorigheid in De Hoven.

Waar staan wij voor?

Onze kernwaarden

Waar staan wij als partij voor? Dit hebben wij gedefinieerd in een aantal kernwaarden die voor ons als leidraad dienen om onze standpunten te bepalen.

Wat wij willen

Onze verantwoording nemen voor een Zutphen waarin iedereen zichzelf kan zijn en prettig en veilig kan wonen. Waar oog is voor de burger en waar met een realistische blik aan de toekomst van onze mooie gemeente wordt gewerkt.

Lid worden?

Wil jij een bijdrage leveren aan een stabiele en open partij die zich inzet voor het belang van alle burgers van de gemeente Zutphen? Word dan lid, want bij ons wordt iedereen gehoord.

We gaan weer aan de wandel! De Avondvierdaagse in gemeente Zutphen maakt een comeback.

Met gepaste trots kan Burgerbelang aankondigen dat de Avondvierdaagse, het wandelevenement dat in het hart van vele Zutphenaren en Warnsvelders ligt, na vijf jaar afwezigheid weer plaats zal vinden. De gemeenteraad van Zutphen ging tijdens de raadsvergadering van 26...

Burgerbelang wil starters helpen aan een huis met startersleningen

Burgerbelang heeft in de raadsvergadering van 6 november een motie ingediend om starters op de woningmarkt te ondersteunen. De hoge huizenprijzen leiden er toe dat jongeren die in de gemeente Zutphen willen blijven wonen, gedwongen bij hun ouders blijven. Door als...

Burgerbelang pleit voor handhaven vuurwerkshow tijdens de kermis!

Burgerbelang is erg teleurgesteld over de kritiek van een aantal raadsfracties op de vuurwerkshow tijdens de Kermis. In de Stentor sprak de Partij voor de Dieren namens drie andere fracties en pleitte voor een verbod op dit jaarlijkse gebruik. Wij hebben gemerkt dat...

Gemeente Zutphen gaat regie nemen in woningtoewijzing

Gemeente Zutphen gaat regie nemen in woningtoewijzing De gemeente Zutphen heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering een motie aangenomen van Burgerbelang om nu al stappen te zetten richting de nieuwe Huisvestingswet. Deze wet zal het in de nabije toekomst voor...

Burgerbelang wil burgerberaad voor vuurwerkbeleid

Een Burgerberaad van inwoners van Zutphen en Warnsveld moet zich gaan buigen over het vuurwerkbeleid in de gemeente. Met dat voorstel van Burgerbelang willen wij tegemoetkomen aan de wensen van veel partijen om de overlast terug te dringen en de wens van het college...

Burgerbelang vraagt om nuchter vuurwerkbeleid

De gemeenteraadsfractie van Burgerbelang is verbaasd over het voornemen van een aantal partijen om vuurwerk binnen de gemeente Zutphen volledig te laten verbieden. Volgens Burgerbelang is een dergelijk verbod een overbodig staaltje symboolpolitiek die het...

Afschaffing hondenbelasting in gemeente Zutphen

In de raadsvergadering van dinsdag 28 maart is de motie voor afschaffing van de hondenbelasting in de gemeente Zutphen besproken. Wij zijn blij dat deze motie met een grote meerderheid is aangenomen zodat hondenbezitters in de gemeente Zutphen niet langer onnodig...

Gemeente wil dorpse leven Warnsveld versterken

Warnsveld is een dorp en moet meer mogelijkheden krijgen om die identiteit te bewaren. Dat is de strekking van een motie die Burgerbelang afgelopen maandag samen met GroenLinks, VVD, CDA, D66 en PvdA indiende tijdens de raadsvergadering. De motie roept het college op...

Gemeente Zutphen gaat locaties zoeken voor flexwoningen

Om de woningcrisis sneller aan te pakken, gaat de gemeente Zutphen op zoek naar locaties binnen de gemeentegrenzen voor flexwoningen. Burgerbelang diende hiervoor tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeenteraad een motie in samen met ChristenUnie, Kies Bewust...

Coalitieakkoord: Natuurlijk betrokken, gelijk vooruit

'Natuurlijk betrokken, gelijk vooruit' is de titel van het coalitieakkoord van GroenLinks, Burgerbelang, PvdA en D66. Op 1 juni heeft de presentatie van het akkoord plaatsgevonden en hebben de kandidaat-wethouders zich voorgesteld. Deze bijeenkomst is terug te kijken...

Contact opnemen.

Wil je meer weten over Burgerbelang of kunnen wij jou ergens bij helpen? Neem gerust contact met ons op!
Wat zijn de kernwaarden van Burgerbelang ?
Wij streven naar gelijkwaardigheid en een rechtvaardig beleid voor alle burgers in onze gemeente. Een betrouwbaar en degelijk bestuurd dat zorgt voor een prettig leefklimaat in ons prachtige Zutphen en de dorpen Warnsveld en De Hoven. Deze waarden vormen voor ons de kern van wie wij zijn en waar wij voor staan. Zij vormen een belangrijke leidraad voor de standpunten die we innemen.

Onze partij.

Wil je onze raadsleden in actie zien?

Kom gewoon eens kijken bij een forum of een raadsvergadering. Deze zijn openbaar.

Vergaderingen 2023
Raad

9 Oktober
14 Oktober
6 November
11 November
13 November
18 November
11 December
16 December

Oordeelsvormend

21 Oktober
23 Oktober
30 Oktober
4 November
27 November
2 December

Beeldvormend

10 Oktober
12 Oktober
24 Oktober
26 Oktober
23 November
28 November

Sprekersplein

10 Oktober
12 Oktober
24 Oktober
26 Oktober
23 November
28 November