ZUIDWIJKEN

De Zuidwijken, een wijk die buiten de binnenstad ligt, maar toch is voorzien van alle gemakken in de buurt. Sportverenigingen, scholen, winkels liggen om de hoek. En dan niet te vergeten dat je er mooie wandelingen kunt maken door de uiterwaarden langs de IJssel.

Burgerbelang vindt het belangrijk dat er ruimte is voor buurtinitiatieven, samenwerken met de burger staat voorop. Een voorbeeld hiervan is de buurttuin op het Stokebrand. Hier is Burgerbelang wezen kijken en tot de conclusie gekomen dat de dit een voorbeeld is voor andere buurtinitiatieven en wijken. Doordat het onderhoud door de buitendienst naar een minimum werd gezet, heeft een groep betrokken bewoners de vergeten hoek omgetoverd tot een mooie buurttuin, voor en door iedereen.

Saamhorigheid en de samenwerking staat bovenaan in deze wijk. Kijk naar het viaduct wat pas geleden is geschilderd door de buurtbewoners. De dierenweide bij het Zwanenvlot en de ecologische tuin tussen het Bagijnenland en de Braamkamp is tevens een mooie samenwerking van de bewoners in de Zuidwijken.

Verkeersveiligheid is speelt erg in de wijk, mede omdat de afrit voor fietsers van de nieuwe IJsselbrug onoverzichtelijk is. Hier wil Burgerbelang zich ook graag voor inzetten om dit te verbeteren.

Speerpunten

9

Verkeersveiligheid verbeteren in de wijk.

9

Behoud van de dierenweide bij het Zwanevlot.

9

Het belang van de ecologische tuin tussen het Bagijnenland en de Braamkamp ondersteunen.