Kernwaarden Burgerbelang


TROTS
Wij zijn trots op het historische Zutphen, het mooie en groene Warnsveld en de saamhorigheid in De Hoven. We laten geen gelegenheid voorbijgaan om dat uit te dragen.

MENSGERICHT
Burgerbelang staat open voor initiatieven van burgers. Zo dicht mogelijk bij de burger staan en helpen met het ontwikkelen van hun eigen dromen, dat is waar wij voor staan.

AUTONOMIE
Geef steun aan hen die het echt nodig hebben. We activeren mensen die wel mee kunnen doen aan de samenleving, maar waarbij steun noodzakelijk is.

VERTROUWEN
Doe wat je zegt en zeg wat je doet. Het vertrouwen in de gemeente is laag en veel inwoners voelen zich niet gehoord. Burgers hebben recht op transparantie en om echt gehoord te worden.

REALISME
Wees eerlijk in wat wel en niet haalbaar is. Wensdenken leidt tot grote tekorten en zal niets brengen. Wij willen realistisch kijken naar plannen en zijn kritisch op overambitieuze plannen van de gemeente.

OPRECHT
Vertel geen leugens. Wees eerlijk en oprecht en zeg wat je denkt, zonder het op de persoon te spelen. En laat vooral een eerlijk financieel beeld zien.

PASSIE
Sta voor de gemeente Zutphen. We hebben de overtuiging dat met de juiste inzet onze gemeente weer een vitale omgeving wordt. Onze passie is constant zoeken naar wat het beste is.

RECHTVAARDIGHEID
Streef naar een gelijk speelveld voor burgers, verenigingen, ondernemers en andere betrokken partijen. Wij staan voor een rechtvaardig belang en hebben weinig met voorkeursbehandelingen of uitzonderingspositie

DIVERSITEIT
Plaats mensen en groepen niet in hokjes, maar omarm juist de diversiteit en originaliteit van de samenleving. We streven naar een mooie kleurrijke samenleving waar de onderlinge verdraagzaamheid groot is.