Burgerbelang is erg teleurgesteld over de kritiek van een aantal raadsfracties op de vuurwerkshow tijdens de Kermis. In de Stentor sprak de Partij voor de Dieren namens drie andere fracties en pleitte voor een verbod op dit jaarlijkse gebruik. Wij hebben gemerkt dat dit tot veel onbegrip en boosheid heeft gezorgd onder de inwoners van onze gemeente.

De vuurwerkshow bij de IJsselkade om de zomerkermis in Zutphen af te sluiten duurde zo’n twintig minuten. Aan beide kanten van de rivier stonden duizenden mensen te kijken. Het is een traditie die gewaardeerd wordt aldus Perry Boersbroek, gemeenteraadslid Burgerbelang. Juist dit evenement doet wat wij als gemeente ons voor hebben genomen: het bij elkaar brengen van jong en oud, inwoners en toeristen, ondernemers en ambtenaren. Het vloeit voort uit de bruisende binnenstad die we hebben opgebouwd. Een mogelijk verbod zou dan ook haaks staan op wat gemeente Zutphen en haar gastvrije binnenstad uit wil dragen.

Het argument van de tegenstanders van de vuurwerkshow dat er geen vuurwerk afgestoken zou mogen worden op deze plek langs de IJssel werkte een beetje op de lachspieren. Deze plek is immers een kruispunt van industrie- en personenverkeer, het ligt onder een spoorbrug voor vrachtvervoer en langs een drukbevaren stuk IJssel. Bovendien is het terrein een druk bezocht wandelterrein. De aanwezige flora en fauna is dus echt wel wat meer gewend. Daarnaast hoeft de gemeente qua kosten nauwelijks een duit in het zakje te doen; de vuurwerkshow wordt namelijk grotendeels gefinancierd uit de pachtgelden van de kermisexploitanten. Die op deze manier de inwoners van onze gemeente die zelf geen vuurwerk kunnen kopen, en voor hen die vanaf 2025 zelf geen vuurwerk meer mogen afsteken, de mogelijkheid bieden om 20 minuten te genieten van een mooi stukje knallende traditie.

Burgerbelang hoopt dan ook dat de betrokken raadspartijen – PvdD, GroenLinks, PvdA en de Stadspartij – iets breder wil kijken naar de belangen van de gemeente Zutphen. Het vuurwerk is van en voor de inwoners. Van bovenaf verbieden met twijfelachtige argumenten kan rekenen op weinig begrip in de samenleving of van Burgerbelang.