Gemeente Zutphen gaat regie nemen in woningtoewijzing

De gemeente Zutphen heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering een motie aangenomen van Burgerbelang om nu al stappen te zetten richting de nieuwe Huisvestingswet. Deze wet zal het in de nabije toekomst voor gemeenten mogelijk maken om bij de oplevering van huur- en nieuwbouwwoningen doelgroepen aan te wijzen die prioriteit krijgen. Zo kan de gemeente betaalbare woningen reserveren voor woningzoekers uit de eigen gemeente, of voor mensen met specifieke beroepen.

De nieuwe Huisvestingswet is afgelopen dinsdag gedeeltelijk goedgekeurd door de Tweede Kamer. Voor de gemeente Zutphen biedt deze wet kansen om zelf de regie te nemen over het toewijzingsbeleid in de vorm van een doelgroepenverordening. De Huisvestingswet zal nog wel goedgekeurd moeten worden door de Eerste Kamer, maar de fractie van Burgerbelang wil samen met mede-indieners D66, GroenLinks en Kies Bewust Lokaal graag dat de gemeente nu al stappen onderneemt.

De motie “Voorbereiding op Huisvestingswet middels doelgroepenverordening” is ingediend tijdens de raadsvergadering over de Voorjaarsnota waarin het gemeentebudget voor het komende jaar wordt vastgesteld. Met het aannemen van de motie reserveert de gemeente geld om snel te kunnen handelen als de wet in werking wordt gesteld.

“Woningbouw is een proces van jaren,” zegt fractievoorzitter Marloes Roerdink van Burgerbelang: “Snel anticiperen op wat komen gaat kan het proces versnellen. We willen allemaal dat mensen een eerlijke kans krijgen op een woning. Voor veel mensen in Zutphen en Warnsveld en voor bijvoorbeeld mensen met een modaal beroep zoals leraren, verpleegkundigen of agenten is dat nu niet het geval. De gemeente krijgt binnenkort de kans om hierin iets te betekenen. Daar moeten we ons goed op voorbereiden.”