WATERKWARTIER

Waterkwartier is de grootste wijk van onze mooie stad Zutphen. Waterkwartier werd voorheen gezien als een achterstandswijk, maar door de jaren heen is hier veel verandering in gebracht. De wijk is grondig vernieuwd door bijgebouwde woningen en toenemende voorzieningen. Het kleine winkelcentrum maakt het mogelijk om de dagelijkse boodschappen om de hoek te kunnen halen en de komst van wijkcentrum Waterkracht heeft gezorgd voor het versterking van de sociale contacten. Het wijkcentrum biedt namelijk diverse activiteiten voor jong en oud. Waterkracht biedt een daginvulling voor de kwetsbare doelgroepen en zorgt daarnaast ook voor huiswerkbegeleiding. Voor de jongeren die thuis onvoldoende ondersteuning krijgen, is dit een goede oplossing. De meest verschillende etniciteiten in Zutphen wonen voornamelijk in Waterkwartier. Hiervoor worden ook regelmatig bijeenkomsten georganiseerd bij wijkcentrum Waterkracht. Als Burgerbelang staan wij achter deze bijeenkomsten, wij vinden het belangrijk om de inwoners meer inspraak te geven over de ontwikkelingen in de wijk. Daarom stimuleren wij initiatieven die de buurtbewoners zelf ontplooien. Emrah Yildirim is vanuit Burgerbelang actief betrokken bij de verenigingen. Hij geeft gehoor aan de vragen vanuit de wijkbewoners en verwijst zo nodig naar de voorliggende voorzieningen in de wijk.

Het is belangrijk dat er meer aandacht voor wijkaanpak komt. Wijkaanpak is een beleid waarbij voorkomen wordt dat er probleemwijken ontstaan. Wij als Burgerbelang zullen dan ook meer aandacht vragen voor de arbeidsparticipatie in deze wijk. Door herstructurering zorg je ervoor dat ook mensen met hoge en midden inkomens in deze wijk komen te wonen. De koopkracht neemt hierdoor toe met als gevolg dat de vraag naar goederen en diensten in zo’n wijk groeit. Ten gevolge hiervan komen er meer voorzieningen en zal er meer werkgelegenheid gecreëerd wordt. Daarnaast kunnen hogere inkomensklasse als rolmodel fungeren voor de lagere inkomensklassen. Spreektaal kan worden overgenomen, omgangsvormen kunnen veranderen. Dit is weer stimulerend voor de groei van de wijk op sociaal economisch gebied.

Speerpunten

9

Een veilige leefomgeving en behoud van de diversiteit van Waterkwartier.

9

De werkgelegenheid in Waterkwartier vergroten.

9

Het stimuleren van culturele activiteiten in de wijk.