BINNENSTAD ZUTPHEN

De binnenstad van Zutphen is historisch gezien natuurlijk een parel. De stad heeft mooie monumentale gebouwen en vergeet vooral de vele torens niet. Dat dit allemaal er nog is, is natuurlijk geen vanzelfsprekendheid. Dat het zo blijft ook niet. Daarom zet Burgerbelang zich in om het oude te behouden, maar de ogen niet te sluiten voor vernieuwing.

Daarnaast is de horeca, het unieke winkelaanbod en het grote culturele aanbod die het centrum biedt uniek en zal dit het toeristische karakter van Zutphen alleen maar bevorderen. De binnenstad kent naast al deze bedrijvigheid ook een grote groep bewoners. Bewoners die bedoeld en onbedoeld gastheer en gastvrouw zijn van Zutphen. Het is dus zaak om de juiste balans te vinden tussen levendigheid en leefbaarheid. Dit kan alleen als de gemeente deze partijen actief bij elkaar brengt en de inwoners betrekt bij plannen voor bijvoorbeeld evenementen. Zorg dat je begrip krijgt voor elkaar, dan zal de onderlinge verdraagzaamheid ook groeien.

Door het grote aandeel monumentale panden is het voor investeerders en vastgoedondernemers vaak lastig om een pand te restaureren en om hier meerdere woningen in te maken. Hier is het de taak van de gemeente om deze ondernemers te faciliteren in wat wel mogelijk is. Burgerbelang staat voor een gemeente die ondersteunt en faciliteert.

De toegankelijkheid van de binnenstad voor ouderen en mindervaliden moet aangepakt worden. Daarnaast is het belangrijk dat de noodzakelijke investeringen in de Poorten van de Stad gedaan worden, zoals de Polsbroekpassage, de stationsomgevingen en het ‘s-Gravenhof. Hierin heeft de gemeente een leidende rol.

Het parkeren in de binnenstad is aan verandering onderhevig. Om het parkeeraanbod passend te maken voor deze tijd en vooral toekomstgericht te maken is Burgerbelang van mening dat er een parkeerplaats dient te komen die in de parkeerbehoefte voorziet. Hier is de input nodig van de binnenstadondernemers en de bewoners. Ieder met zijn eigen inbreng om zo begrip te krijgen voor elkaar. Alleen samen kan er gezorgd worden voor een voldragen plan en een tevreden parkeerbeleid.

Door de lage rentestand is het nu een gunstige tijd voor investeerders. De gemeente moet juist nu de rol oppakken door een projectorganisatie voor de binnenstad op te zetten waar een ondernemer of investeerder snel geholpen wordt bij het realiseren van het kwalitatief hoogwaardige uitbouwen van panden en nieuwe initiatieven die het wonen in de binnenstad bevorderen. De ontwikkelingen in de binnenstad gaan uiteindelijk in een andere tempo dan die van nieuwbouwplannen zoals in Leesten.

Speerpunten

9

Behoud het monumentale karakter en gebouwen en geef, waar mogelijk, vernieuwende ontwerpen een plek.

9

Burgerbelang staat voor een levendige en leefbare stad door als gemeente te faciliteren en te verbinden tussen de verschillende belangen.

9

Burgerbelang staat voor een gemeente die investeerders faciliteert om hun plannen te kunnen uitvoeren binnen de mogelijkheden van wet- en regelgeving.

9

Burgerbelang staat voor een gemeente die samen met het binnenstadmanagement actief de boer op gaat om leegstand te beperken en te voorkomen.

9

Burgerbelang wil samen met de inwoners en ondernemers van het centrum een goed gedragen parkeervisie ontwikkelen en uitvoeren.

9

Burgerbelang staat voor een actief beleid om het toerisme te blijven bevorderen.

9

Organiseer een projectorganisatie met een snelloket voor ondernemers met (bouw)plannen voor de binnenstad.

9

Zorg voor een toegankelijke binnenstad voor mindervaliden en ouderen.

9

Een openbaar toilet voor mindervaliden en bijvoorbeeld ouders met jonge kinderen.

9

Het oppakken en revitaliseren van de Poorten van de Stad: de Polsbroekpassage, de stationsomgeving en het 's-Gravenhof.