Een Burgerberaad van inwoners van Zutphen en Warnsveld moet zich gaan buigen over het vuurwerkbeleid in de gemeente. Met dat voorstel van Burgerbelang willen wij tegemoetkomen aan de wensen van veel partijen om de overlast terug te dringen en de wens van het college om inwoners meer te betrekken bij beleid.

Het voorstel volgt als amendement op een initiatiefvoorstel van Partij voor de Dieren, GroenLinks, Stadspartij, PvdA en D66 voor een totaalverbod op vuurwerk en vuurwerkverkoop tijdens de jaarwisseling. Burgerbelang ziet dit verbod enerzijds als overbodig omdat volgens ons het huidige beleid niet eens effectief wordt gehandhaafd. Anderzijds zien wij het als een verdieping van de kloof tussen burger en politiek waarbij betutteling en symboolpolitiek ergernis opwekken.

Alle inwoners, zowel liefhebbers van vuurwerk als tegenstanders willen vooral af van de overlast die soms al weken voor de jaarwisseling begint. Een Burgerberaad geeft juist de gelegenheid om samen met de inwoners oplossingen te zoeken. Een Burgerberaad is een comité van (meestal) 100 personen waarbij deelname door loting wordt bepaald. Zo wordt een goede afspiegeling van de bevolking gecreeërd. Deze groep wordt meegenomen in de mogelijke scenario’s en kunnen met elkaar prioriteiten stellen en voorstellen doen over een specifiek onderwerp.

Besluit is bindend
Zo kan een Burgerberaad zich niet alleen buigen over de wensen met betrekking tot handhaving, maar ook over alternatieven voor vuurwerk. Volgens ons is de enige oplossing een oplossing die breed gedragen wordt door de bevolking. Burgerbelang neemt als voorbeeld de gemeente Utrecht die ook voor haar vuurwerkbeleid de hulp in heeft geschakeld van een Burgerberaad. Het uiteindelijke besluit van het Burgerberaad is bindend.

Perry Boersbroek, raadslid namens Burgerbelang: “Wij zijn erg blij met de ambitie die in het coalitieakkoord werd uitgesproken dat de gemeente Zutphen werk zou gaan maken van een Burgerberaad. Vuurwerk is hiervoor een dankbaar onderwerp waar de inwoners van de gemeente toch echt samen uit moeten komen. Burgerbelang heeft de wijsheid niet in pacht en wil graag de mensen om wie het uiteindelijk gaat de keuze geven.”