GroenLinks, Burgerbelang, PvdA en D66 zijn met elkaar in gesprek om te kijken of ze een coalitie kunnen vormen. Zij organiseren op 11 mei een openbare werkbijeenkomst over de thema’s woningbouw, ondernemerschap en natuur & klimaat. Zij nodigen alle Zutphense politieke partijen en een aantal deskundigen uit om informatie en ideeën uit te wisselen en op te halen. Formateur André Putker: “De formerende partijen hebben zich als doel gesteld het coalitieakkoord in wording op een aantal thema’s met realistische, concrete ideeën te verrijken. Passend bij de kaders die alle politieke partijen eerder hebben meegegeven.” De bijeenkomst vindt van 19:30 tot 21:00 uur plaats in het Oude Stadhuis, inwoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom één van de drie gesprekken bij te wonen. Alle gesprekken zijn ook via een livestream te volgen.

Woningbouw, natuur en ondernemerschap
Op een drietal thema’s vinden de formerende partijen het belangrijk om een breder gesprek te voeren: woningbouw voor de komende vier jaar, het stimuleren van ondernemerschap en ruimte geven aan natuur & klimaat. Aan de hand van concrete vragen geeft een aantal experts hun visie op één van de genoemde thema’s, waarna alle fracties de gelegenheid krijgen om de experts te bevragen en met elkaar informatie uit te wisselen. Formateur André Putker: “De onderhandelende partijen vinden het belangrijk om de opgehaalde informatie mee terug te nemen naar de onderhandelingstafel. Daar besluiten zij op welke wijze ideeën meegenomen worden in het akkoord.”

De link naar de livestream is binnenkort te vinden op www.zutphen.nl/verkiezingen/planning-gemeenteraadsverkiezingen-2022.

Proces coalitieakkoord
Nadat GroenLinks op 16 maart als grootste partij het voortouw mocht nemen in de formatie heeft een programmatische verkenning met alle partijen plaats gevonden en is daarna de volgende fase in de formatie gestart. Samen met Burgerbelang, PvdA en D66 werkt GroenLinks aan de totstandkoming van een nieuwe coalitie. Formateur André Putker: “Dit proces vindt niet alleen achter gesloten deuren plaats. De partijen proberen nadrukkelijk ook andere partijen en inwoners op momenten te betrekken bij de totstandkoming van een coalitieakkoord. Het streven is om de formatie in juni af te ronden met de presentatie van het coalitieakkoord en installatie van een nieuw college.”