Waarom Burgerbelang tegen de intrekking van de Verordening Dorpsraad Warnsveld 2010 heeft gestemd.

  • Met de nieuwe overeenkomst met de gemeente Zutphen heeft de Dorpsraad minder rechten op het gebied van advies en inspraak, haar eigen financiën en de algemene invloed op het gemeentebeleid.
  • Ook al heeft de Dorpsraad ingestemd met deze overeenkomst, Burgerbelang ziet dit als een probleem voor de toekomst. Het is al moeilijk om leden te vinden, dit wordt nog moeilijker als de macht van de Dorpsraad zeer beperkt is.
  • Warnsveld heeft nu dezelfde (beperkte) rechten als de losse wijken van Zutphen. Dat doet af aan het karakter van het dorp.

Afgelopen maandag degradeerde Warnsveld bijna stilletjes van dorp naar wijk van de gemeente Zutphen. Na twaalf jaar zou eigenlijk met een hamerstuk de Verordening Dorpsraad met daarin de rechten en plichten van Warnsveld en Zutphen, vervangen worden door een overeenkomst van amper twee pagina’s. Hiermee heeft het dorp Warnsveld nu dezelfde status als bijvoorbeeld een Leesten of de Hoven. Veel raadspartijen zijn het eens met deze verandering en zien het als een goed teken dat Warnsveld nu helemaal in Zutphen is opgegaan. Burgerbelang ziet dat anders.

Er zijn drie belangrijke zaken geschrapt. Ten eerste zijn de rechten van de Dorpsraad sterk afgezwakt. Zo was er in de verordening opgenomen dat wanneer de Dorpsraad een ander advies had voor de gemeente dan het College van B&W, dit gedeeld zou worden met de gemeenteraad. Dit is in de nieuwe overeenkomst komen te vervallen: het gemeentebestuur oordeelt zelf over het advies van de Dorpsraad.

Ten tweede de financiën. De Dorpsraad kreeg vanwege de verordening een jaarlijkse toelage voor haar activiteiten en adviezen. Door de overeenkomst zullen zij ieder jaar zelf subsidie aan moeten vragen en zal het college oordelen of deze subsidie doorgang krijgt. Het recht van de Dorpsraad is zo een machtsmiddel geworden van het college.

Ten derde is de status van de Dorpsraad als gelijkwaardige partner en als meedenkende mogendheid geheel verdwenen. Men mag advies geven, maar daar hoeft niet naar geluisterd te worden. Andersom hoeft de gemeente niet meer hard te lopen als de Dorpsraad om informatie of inlichtingen vraagt. Eerder was het de plicht van de gemeente om Warnsveld ten dienste te zijn, nu niet meer.

Dit zijn drie punten die op termijn, maar waarschijnlijk vrij snel, impact zullen hebben. Wij begrijpen heel goed dat de Dorpsraad veel moeite heeft met het vinden van leden. Het huidige bestuur zit er nog niet lang en in de afgelopen jaren zijn er vele wisselingen geweest. Maar door de Dorpsraad verder af te zwakken zullen in de toekomst ook minder mensen zich geroepen voelen er deel aan te nemen.

In het verkiezingsprogramma van Burgerbelang, maar ook in dat van een aantal andere partijen staat dat we er naar streven dat de wijken van Zutphen meer inspraak en meer middelen moeten krijgen om de eigen cultuur en identiteit te versterken. De verordening van de Dorpsraad was daarin een goed voorbeeld. Helaas heeft de gemeente nu een stap teruggezet.