In de raadsvergadering van dinsdag 28 maart is de motie voor afschaffing van de hondenbelasting in de gemeente Zutphen besproken. Wij zijn blij dat deze motie met een grote meerderheid is aangenomen zodat hondenbezitters in de gemeente Zutphen niet langer onnodig worden belast.

Wij constateren dat het doel van het heffen van hondenbelasting niet meer legitiem is en dat de inkomsten van deze belasting niet ten goede komen aan honden en hondeneigenaren.  Gemeente Zutphen is een van de weinige gemeenten in Nederland die nog hondenbelasting heft. Het doel van deze belasting was oorspronkelijk om overlast van rondzwervende honden en de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Volgens ons is dit doel echter niet meer relevant, en wordt de hondenbelasting gezien als een oneerlijke last voor hondenbezitters.

De motie is opgesteld door de Partij voor de Dieren en werd mede ingediend door Burgerbelang, Kies Bewust Lokaal, PvdA, CDA, VVD en SP. Het college zal bij de aankomende voorjaarsnota scenario’s voorleggen aan de gemeenteraad waarin de hondenbelasting wordt afgeschaft. Het uitgangspunt is dat het voorzieningenniveau, zoals het schoonhouden van uitlaatveldjes en het plaatsen van prullenbakken, voor inwoners op peil blijft.