Burgerbelang is tegen de plannen voor het plaatsen van nieuwe windturbines in Zutphen voor 2030. Al langere tijd is onze fractie kritisch over de overdreven ambitieuze plannen van onze gemeente om binnen de Cleantech-regio koploper te willen worden op het gebied van windenergie. Wij zijn van mening dat duurzaamheid geen wedstrijdje is. De gemeente doet er goed aan realistisch te zijn op het gebied van duurzaamheid en het welzijn van onze inwoners. Windturbines verdienen op dit moment geen prioriteit en wij raden het de wethouder dan ook af om deze plannen nu al te onderzoeken.

Zutphen kan grote slagen slaan op het gebied van energiebesparing, duurzaam bouwen, historisch isoleren en energie winnen uit herbruikbare bronnen. Dolgedraaide plannen als het volbouwen van de enkele weilanden die we hebben met onrendabele windturbines zitten nuchter beleid in de weg.
Het debat over wel of geen windturbines in het open landschap vervalt vaak in emoties van voor- en tegenstanders. Vooral wanneer de hakken in het zand gaan – zoals helaas altijd het geval met betrekking tot de gemeente Zutphen – dan worden het slepende en kostbare trajecten zonder duidelijke uitkomst.

Ambitie

De ambitie van de gemeente Zutphen is vastgelegd in de concept ‘Regionale Energie Strategie’ van de Cleantechregio waar zij deel van uitmaakt, samen met Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem en Voorst. Op dit moment heeft Zutphen van die gemeentes de meeste windturbines (3 op de Mars, Deventer heeft er 2, de rest heeft er geen). De andere gemeentes waren en blijven zeer terughoudend bij het plaatsen van windturbines.
Met haar 41km2 is onze gemeente geografisch de kleinste gemeente van de hele provincie. Onze oppervlakte beslaat 4% van de Cleantech-regio. Dat neemt niet weg dat de wethouder in de RES de ambitie uit heeft gesproken dat wij in 2030 garant zullen staan voor 40% van de opgewekte windenergie (30MW volgens de impactanalyse van Liander)

Bron: Impactanalyse Liander p. 14

Vorige week werd bekend dat een de plannen van een aantal Veluwe-gemeenten geen doorgang kunnen vinden waardoor het aandeel van Zutphen dan nog veel grote wordt (https://www.cleantechregio.nl/res/nieuws/onderzoek-naar-mogelijkheden-nieuwe-windmolens-op-de-veluwe). Met dit in het achterhoofd beoordelen wij de ambities als schadelijk overdreven. Geen van de andere gemeenten, dorpen en buurtschappen gaan mee hierin.

Rendement

Als we een willekeurige windkaart van Nederland er bij pakken, dan zien we in een oogopslag dat windturbines niet de meest logische keuze zijn voor dit gebied. Het is ook niet voor niets dat in de wijde omtrek Zutphen de enige is die er drie geplaatst heeft. Het waait hier niet hard genoeg om een dergelijke investering te rechtvaardigen (los van subsidie).

Bron: KNMI

Het betekent dat windmolens binnen de gemeentegrenzen minimaal 180 meter hoog moeten zijn om (met subsidie) enigszins rendabel te zijn. Maar dan zijn ze natuurlijk nog steeds minder rendabel dan eenzelfde windturbine in een gebied waar het wel waait.

Burgerbelang wil de komende tijd dit onderwerp verder uitdiepen want er is heel veel te zeggen over duurzaamheid en de rol die de gemeente hierin kan en moet spelen. Dat neemt niet weg dat er zo snel mogelijk een streep moet door de planvorming voor onder andere Leesten. Samenvattend kunnen we in ieder geval stellen dat Zutphen zich met deze ambities niet geloofwaardig maakt, niet de gewenste samenwerking zoekt met andere gemeenten en weinig oog heeft voor de eigen inwoners.