Persbericht Burgerbelang Zutphen – Warnsveld en D66 Zutphen

10 Juni 2021,

Burgerbelang en D66 willen debat over noodzaak nieuwe wethouder

Op 31 mei jl. heeft Harry Matser afscheid genomen als wethouder van de gemeente Zutphen. Zijn portefeuille – waaronder financiën en duurzaamheid – wordt nu verdeeld onder de resterende drie wethouders. GroenLinks wil voor de resterende periode een nieuwe wethouder toevoegen aan het college. Deze nieuwe wethouder zal pas na de zomer beginnen voor een periode van acht maanden tot aan de verkiezingen. Burgerbelang en D66 zetten vraagtekens bij de vanzelfsprekendheid van deze tijdelijke opvulling. In het huidige financiële klimaat is een debat over de noodzaak en de wenselijkheid van een extra wethouder op zijn plaats.

Een nieuwe wethouder zal uitvoerig ingewerkt moeten worden waardoor deze effectief weinig meerwaarde zal hebben voor de resterende periode. Daar staat tegenover dat deze wethouder wel volledig betaald en gefaciliteerd zal moeten worden. Daarnaast zal de nieuwe wethouder ook recht hebben op de wachtgeldregeling. Een voorzichtige schatting van de meerkosten laat een bedrag zien van minimaal 80.000 tot meer dan 250.000 euro. De gemeente Zutphen verkeert in financieel zwaar weer en dit soort uitgaves drukken zwaar op de begroting.

Een eerste verzoek om in een forumvergadering het nut en de noodzaak van een nieuwe wethouder te bespreken is helaas afgewezen door het presidium van de Raad. Burgerbelang en D66 willen echter voor de aanstelling hierover kunnen debatteren om alle partijen hun visie te laten geven op de ontstane situatie. Het komt de lokale democratie ook niet ten goede wanneer een grote verschuiving binnen het bestuur niet wordt besproken met de gemeenteraad en stilzwijgend wordt doorgevoerd. Omdat dit een besluit is met financiële gevolgen zal het onderwerp daarom door deze partijen in de vorm van een motie toegevoegd worden aan de bespreking van de Voorjaarsnota op vrijdag 2 juli.