Burgerbelang wil de woningmarkt weer toegankelijker maken voor jongeren en gezinnen. In een motie die zij op 11 oktober in indiende tijdens de gemeenteraadsvergadering, riep zij het college op om speculatie met nieuwbouwwoningen tegen te gaan om zodoende mensen die daadwerkelijk in de woningen gaan wonen meer kans te geven. Deze motie is met een grote meerderheid van de raad aangenomen.

Al langere tijd leeft er veel irritatie bij een aantal raadsfracties over het tempo waarmee het college de woonvisie voor de gemeente Zutphen aanpakt. Ook in deze gemeente is de woningnood hoog en lijkt wonen alleen voorbehouden voor mensen met een goedgevulde portemonnee of slechts voor mensen met de hoogst mogelijke urgentie. Voor iedereen er tussenin zijn er lange wachtlijsten of torenhoge huurprijzen. Met deze motie hoopt Burgerbelang in ieder geval wat snelheid en wat beweging te krijgen in de huizenmarkt. Nog langer wachten op beleid is geen optie meer voor de vele huizenzoekers.

In de motie worden drie voorwaarden gesteld. Ten eerste een zelfbewoningsplicht voor de kopers. Dit is ook het doel van de motie. De tweede voorwaarde betreft een anti-speculatiebeding. Door de overspannen woningmarkt is gokken met de huizenprijs helaas een feit en dat moet een gemeente tegengaan. Tot slot moet dit met een boetebepaling afgedwongen kunnen worden.

De motie richt zich in de eerste instantie op nieuwbouw in de stad. Daar kan de gemeente met vergunningsvoorwaarden nog invloed op uitoefenen. Op termijn zou het ook mogelijk kunnen zijn om bijvoorbeeld bestaande woningen van een woningcoöperatie voor een gereduceerde prijs te verkopen aan jonge gezinnen. Een anti-speculatiebeding was in het verleden eerder regel dan uitzondering. Burgerbelang hoopt met het terug laten keren van dit middel wat rust en balans te brengen in de wooncrisis.