Word nu lid!

De lokale overheid heeft verreweg de meeste invloed op je directe leefomgeving. Zij bepaalt hoeveel speelplekken er zijn voor kinderen, of er extra wordt gedaan aan ouderenzorg, of er mag worden gebouwd, hoe de straten er bij liggen en nog veel meer.

Wat die lokale overheid doet wordt bepaald in de gemeenteraad. Hierin is Burgerbelang goed vertegenwoordig, maar we willen meer. We willen uit de oppositie en in een meerderheidscoalitie die het college samenstelt. Daarmee hebben we optimaal invloed op het beleid in Zutphen en de uitvoering hiervan. Dit alles in het belang van de burger, en jij kunt ons daarmee helpen.

Door lid te worden steun je onze partij financieel. Dat is fijn, want dat geeft ons budget om een sterke campagne te voeren voor de verkiezingen. Maar dat niet alleen. Als lid heb je ook iets te zeggen. Tijdens de algemene ledenvergaderingen heb je een stem. Heb je een onderwerp dat je binnen de gemeente zorgen baart, dan stellen wij het echt op prijs als je dat met onze fractie deelt. Als partij willen we er voor jou, de bewoner van Zutphen, Warnsveld of De Hoven zijn. Andersom hebben we ook jou nodig voor nieuwe ideeën en inzichten.

Meld je nu aan als lid en steun Burgerbelang. De lokale partij die de belangen van de burgers voorop stelt en die niet gebonden is aan de regels van een landelijke moederpartij. Wij kunnen oprecht kiezen voor Zutphen zonder rekening te hoeven houden met een landelijke agenda.

 

Total: € -