Portefeuille Rick Verschure (Fractievoorzitter)
r.verschure@raad.zutphen.nl

Bestuurlijke vernieuwing
Publieke dienstverlening
Omgevingswet en stadsontwikkeling
Sport
Grondzaken; vastgoedbeheer
Huisvesting organisatie en facilitaire zaken
Economie inclusief toerisme
Inkoop- en aanbestedingsbeleid
ICT
Beheer openbare ruimte
Speerpunt binnenstad
Project Rivier in de stad
Project Poort van Zuid

 

Portefeuille Martijn Siemes
m.siemes@raad.zutphen.nl

Energie en klimaat
Mobiliteit
Financiën
Personeel en organisatieontwikkeling
Vliegveld Teuge
Project Noorderhaven
Speerpunt Zutphen energieneutraal in 2030
Speerpunt Sterk bestuur door samenwerken
Werk en inkomen
Speerpunt Samen werk bereikbaar maken
Arbeidsmarkbeleid

 

Portefeuille Emrah Yildirim
e.yildirim@raad.zutphen.nl

Cultuur en erfgoed
Zorg en maatschappelijke ondersteuning
Wonen
Speerpunt Versterken woonklimaat
Speerpunt Zorg dicht bij mensen
Vergunningverlening en handhaving
Onderwijs
Jeugd

 

ll

Contact

7 + 11 =

Secretariaat

Lijnbaanstraat 2
7205 CA  Zutphen

Telefoonnummer

0575-796055  (ma t/m vr   8.30 – 17.30)

Perscontacten