Om de woningcrisis sneller aan te pakken, gaat de gemeente Zutphen op zoek naar locaties binnen de gemeentegrenzen voor flexwoningen. Burgerbelang diende hiervoor tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeenteraad een motie in samen met ChristenUnie, Kies Bewust Lokaal, GroenLinks, PvdA, VVD en CDA. De motie roept het college op om gebruik te maken van de Crisis- en herstelwet.

De motie ´Versnellen van woningbouw met behulp van de Crisis- en herstelwet’ stelt voor dat het college binnen een half jaar met een plan komt waarin geschikte zoekgebieden in de gemeente Zutphen worden aangemerkt voor het plaatsen van flexwoningen op korte termijn. Daarbij wordt uitgegaan van modulair en duurzaam bouwen. De gemeente gaat ook kijken naar de mogelijkheden om leegstaande panden te benutten.

De Crisis- en herstelwet (vanaf volgend jaar de Omgevingswet) stelt gemeentes in staat om de procedures voor tijdelijke bebouwing te versnellen en tijdelijke gebouwen langer toe te staan. Volgens de indieners kan dit een snel antwoord zijn op de woningcrisis.

“Wij denken dat flexwoningen in ieder geval tijdelijk wat lucht zal geven aan de woningmarkt in Zutphen en Warnsveld,” zegt Marloes Roerdink, fractievoorzitter van Burgerbelang: “De woningbouw versnellen is een zeer grote opgave en de middelen hiervoor – geld, bouwmateriaal en vaklieden – zijn schaars. Als gemeente moet je realistisch zijn. Wij zijn dan ook erg blij dat we met dit plan snel verder kunnen.”