Warnsveld is een dorp en moet meer mogelijkheden krijgen om die identiteit te bewaren. Dat is de strekking van een motie die Burgerbelang afgelopen maandag samen met GroenLinks, VVD, CDA, D66 en PvdA indiende tijdens de raadsvergadering. De motie roept het college op om met de Warnsveldse verenigingen en organisaties in gesprek te gaan en een voorstel te doen voor structurele ondersteuning. De motie werd bijna unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Na de gemeentelijke herindeling van 2005, waarbij Warnsveld samen werd gevoegd met de gemeente Zutphen, waren er altijd zorgen dat het historische dorp behandeld zou worden als ‘slechts’ een wijk van de stad. Warnsveld is echter een volwaardig dorp met een eigen cultuur en een eigen historie. Het dorp kent een actief verenigingsleven met zeer ‘eigen’ kenmerken, zoals de tweejaarlijkse gondelvaart, de jaarlijkse vrijmarkt rond Koningsdag, de Stichting Warnsveldse Verkeersregelaars, een Dorpsraad, een eigen Sinterklaasoptocht en een eigen Dodenherdenking. Daarnaast kent Warnsveld enkele specifieke dorpseigen organisaties als de Dorpsraad en de Stichting Waardevol Warnsveld. In het dorp functioneren maar liefst drie drukbezette buurtcentra als Warnshuus, Nutsgebouw en De Eekschuur, die als onderkomen dienen voor een nog veel groter aantal (dorpsgebonden) organisaties

Perry Boersbroek, raadslid namens Burgerbelang: “Warnsveld is altijd zeer goed in staat geweest om voor zichzelf te zorgen en veel verenigingen en organisaties werken op basis van zelfredzaamheid. Ze doen zelden een beroep op steun van de gemeente. Maar nu na corona merk je dat de zelfredzaamheid onder druk staat. We willen niet verrast worden door tegenslagen of het verdwijnen van Warnsveldse cultuur. Daarom moeten we het nu goed regelen.”

De komende tijd zal het college van Burgemeester en Wethouders in gesprek gaan met verschillende Warnsveldse verenigingen en organisaties over hun verdere toekomst en continuïteit. Bij de behandeling van de  Voorjaarsnota komt zij dan met een voorstel hoe hun positie kan worden ondersteund en versterkt.