Formerende partijen gemeente Zutphen bereiken akkoord. De formerende partijen GroenLinks, Burgerbelang, PvdA en D66 zijn eruit. De vier partijen hebben een coalitieakkoord gesloten met de titel ‘Natuurlijk betrokken, gelijk vooruit’. Daarnaast hebben zij overeenstemming bereikt over de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders. Alle vier de partijen leveren 1 wethouder. De partijen stellen voor om Eva Boswinkel (GroenLinks), Rick Verschure (Burgerbelang), Jasper Bloem (PvdA) en Sjoerd Wannet (D66) als wethouder te benoemen. Op 1 juni vindt de presentatie van het akkoord en de kandidaat-wethouders plaats, op 2 juni volgt de officiële benoeming van de wethouders.

Zorgvuldig proces geeft vertrouwen voor de toekomst
Vanaf het begin af aan zijn de onderhandelingen onder leiding van formateur André Putker goed verlopen. André Putker: “We wilden formeren langs de inhoud, dat vroeg om tijd en zorgvuldigheid. Dankzij de gesprekken die met alle partijen zijn gevoerd en de constructieve samenwerking aan de formatietafel hebben we alles binnen het door onszelf gestelde tijdschema kunnen afronden. Ik kijk met een goed gevoel terug op dit proces.” Ook fractievoorzitter Martine Westerik van GroenLinks is blij met het resultaat: “De coalitiepartijen waarderen de inbreng en houding van alle partijen en betrokken specialisten enorm. De manier waarop wij tijdens de programmatische verkenning en werkbijeenkomst van informatie zijn voorzien, het gesprek met elkaar zijn aangegaan, geeft vertrouwen voor de samenwerking in de periode die voor ons ligt. Er ligt nu een mooi akkoord om de komende vier jaar samen mee aan de slag te gaan.”

Openbare bijeenkomsten: 1 juni presentatie, 2 juni benoeming
De vier politieke partijen gaan nu met het bereikte akkoord terug naar de eigen achterban. Woensdag 1 juni vindt een presentatie plaats over het coalitieakkoord en stellen de kandidaat-wethouders zich voor. Een dag later, op donderdag 2 juni, wordt de gemeenteraad tijdens een speciale vergadering gevraagd om de voorgedragen kandidaten tot wethouder te benoemen. Beide bijeenkomsten zijn openbaar en vanaf 19:30 uur in de Burgerzaal te volgen.