De gemeenteraadsfractie van Burgerbelang is verbaasd over het voornemen van een aantal partijen om vuurwerk binnen de gemeente Zutphen volledig te laten verbieden. Volgens Burgerbelang is een dergelijk verbod een overbodig staaltje symboolpolitiek die het daadwerkelijke doel in de weg zit. Vuurwerk is al verboden en wordt slechts enkele uren per jaar gedoogd tijdens de jaarwisseling. De partij eist naar aanleiding van het voorstel dan ook betere handhaving in plaats van nieuw en niet te handhaven beleid.

Vuurwerk is in Nederland 99.9% van de tijd wettelijk verboden. Het wordt gedoogd van 31 december 18:00 uur tot 1 januari 2:00 uur. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Zutphen staat dat het ook tijdens de jaarwisseling verboden is om vuurwerk af te steken als dit “gevaar, schade of overlast kan veroorzaken”. Hiermee is al duidelijk beschreven dat de politie in kan grijpen wanneer er vuurwerk afgestoken wordt in de dagen of soms zelfs weken voor de jaarwisseling. Hiermee is ook duidelijk dat de politie in kan grijpen als het vuurwerk dat gedoogd wordt rond de jaarwisseling voor overlast zorgt.

Omdat het beperken van overlast en schade het voornaamste doel is van de partijen die hierop nieuw beleid willen maken, is het niet erg logisch en zelfs contraproductief om het bestaande beleid te negeren.

Burgerbelang begrijpt de frustratie van de partijen, maar ziet niets in het stapelen van verboden. Blijkbaar is de politie op dit moment niet eens in staat om de overlast buiten de gedoogtijd te beperken. Dan zal het beperken van overlast door de politie ook niet lukken wanneer het vuurwerk ook niet afgestoken mag worden tijdens de daadwerkelijke jaarwisseling.

“De problemen zitten niet in het beleid, maar in de handhaving”, zegt Perry Boersbroek, gemeenteraadslid van Burgerbelang: “Wij missen een nuchtere kijk op het vuurwerk. De overlast bestrijd je niet door wat verboden is nog een keer te verbieden. Het is aan de gemeenteraad om de politie op te dragen meer prioriteit te geven aan de handhaving van bestaand beleid.”