Too close to call: Burgerbelang vraagt hertelling aan in de gemeente Zutphen

Verschil aantal stemmen voor restzetel miniem

Burgerbelang kwam bij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen slechts een handvol stemmen tekort om een vijfde (rest)zetel te verkrijgen. Daarnaast blijkt uit de proces-verbalen van de stembureaus dat er foutjes en correcties zijn geweest die bij nadere bestudering misschien het minieme verschil kunnen overbruggen. Daarom vraagt Burgerbelang een hertelling aan bij het Centraal Stembureau. Burgerbelang betreurt enerzijds dat dit nodig is, anderzijds ziet zij dit als een versterking van het vertrouwen in de verkiezingen waarbij – zo nu blijkt – echt iedere stem telt.

Na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen kreeg Burgerbelang meer dan genoeg stemmen voor vier zetels in de raad van de gemeente Zutphen. Om aanspraak te maken op een restzetel kwam zij slechts enkele stemmen tekort. Bij nadere bestudering blijkt echter dat een andere partij een zetel heeft weten te behalen waarbij slechts 1 stem de doorslag gaf. Deze verschillen zijn zo klein dat de partij en enkele andere burgers uit de gemeente Zutphen de uitslag en de processen-verbaal van de stembureaus wat beter hebben bekeken. Hieruit blijkt dat er een aantal ongeldige stemmen zijn uitgebracht en een aantal stemformulieren zijn verdwenen zonder dat hier een duidelijke verklaring voor wordt gegeven in de processen-verbaal.

Een verschil tussen het aantal ingeleverde stemformulieren en stempassen is normaliter niet heel opmerkelijk en ook ongeldige stemmen zijn natuurlijk mogelijk, maar in dit geval kunnen deze stemmen doorslaggevend zijn als deze niet goed zijn verwerkt. Een extra controle zou het verschil kunnen maken. Daarnaast zijn op een stembureau twee opmerkelijke zaken geregistreerd. Daar zijn tien stemformulieren verdwenen zonder verklaring en is er een correctie toegepast op het aantal stemmen dat een kandidaat van Burgerbelang had gehaald, een aantal van 5 is veranderd in 0.

Op basis hiervan vindt Burgerbelang het gerechtvaardigd om een extra bestudering van de uitslag in de vorm van een hertelling aan te vragen. Hierbij voelt zij zich gesterkt door voorgenomen hertellingen bij andere gemeenten. In Olst-Wijhe wordt een verzoek tot hertelling gedaan op basis van een verschil van acht stemmen. In Molenlanden gaat het om zes stemmen en in Capelle aan den IJssel gaat het om een verschil van vijf stemmen.

Burgerbelang wil benadrukken dat ze alle vertrouwen heeft in de stembureaus en haar leden, maar ziet zich vanwege deze ongewone situatie genoodzaakt om toch extra zorgvuldigheid te vragen. Het is ook zeer zeker niet gezegd dat een hertelling zal leiden tot een extra zetel voor Burgerbelang, maar uitsluiten van onzekere factoren is nu essentieel.

Burgerbelang zal haar verzoek direct maandag kenbaar maken bij het Centraal Stembureau.