Burgerbelang tegen plan van Provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft het onzalige plan opgevat om het meerdere malen afgeschoten plan voorwindturbines van 180+ meter te plaatsen in onze kleine gemeente. Burgerbelang is het hier natuurlijk niet mee eens en verwacht weinig van deze plannen, maar is wel somber over de jarenlange onzekerheid waarin de omwonenden weer worden geduwd.

  • Burgerbelang betreurt de poging van provincie Gelderland om ondanks de weerstand en de uitspraak van de Raad van State toch weer een windturbineplan op te stellen voor het grensgebied met Eefde.
  • Om dit te voorkomen moet de gemeente Zutphen nu expliciet aangeven dat zij geen windturbines op haar (beperkte) grondgebied wil hebben en dit samen met buurgemeente Lochem kenbaar maken.
  • Een passende nieuwe bestemming voor dit gebied zou bosgrond moeten zijn.
  • Alle faciliteiten, subsidies en voorzieningen voor IJsselwind moeten worden stopgezet.

De gemeente Zutphen heeft al jarenlang grote fouten gemaakt met de plannen voor windturbines op de grens met Eefde. Nu krijgen we dus last van de laatste fout. Ook al is het meerdere malen duidelijk geworden dat windturbines in Zutphen inefficiënt, onwenselijk en vooral onhaalbaar zijn, zullen de omwonenden toch weer jarenlang in onzekerheid moeten blijven omdat nu de provincie zich er mee wil bemoeien.

Kan dit nog gestopt worden?

Het zal heel lastig worden, maar Burgerbelang denkt wel dat er mogelijkheden zijn. Als gemeente Zutphen zich nu expliciet uitspreekt tegen windturbines, dan kan zij dit samen met de gemeente Lochem kenbaar maken bij de gemeente. De verwachting is dat de provincie haar plan dan in een vroeg stadium kan en zal laten vallen. Bovendien helpt het wanneer de gemeente het aangewezen gebied een passende bestemming geeft. Het meest voor de hand liggende doel voor het gebied zou bosgrond zijn. Daarmee vult de gemeente (en de provincie) een deel van de klimaatopgave in en vormen we een prachtige buffer rondom het industriegebied.

Hoe dan ook: Burgerbelang zal blijven strijden tegen deze symboolpolitiek. Wij streven naar realistische duurzaamheid passend bij de identiteit en het karakter van onze kleine gemeente.