Bijeenkomst ‘Wat houdt regionale samenwerking eigenlijk in binnen de Cleantech Regio?’

Clean tech? Wat is dat?!

Clean tech is een verzamelnaam voor bedrijven met producten of diensten die bijdragen aan een schonere aarde. Denk aan producten zoals LED-lampen en opwekkers, het gaat van duurzame energie (zonnepanelen) tot bedrijven die werken met recycling. Voor deze sector biedt het klimaatakkoord veel kansen.

Op dinsdagavond 10 mei organiseerde de Gelderland Academie in Apeldoorn samen met de griffiers van de regio een bijeenkomst voor raadsleden en forumleden waar de vraag ‘Wat houdt regionale samenwerking eigenlijk in?’ centraal stond. Deze bijeenkomst is een onderdeel van het inwerkprogramma voor de Cleantech Regio.

Burgerbelang vindt dat we als gemeente niet alles alleen kunnen! De gemeente heeft beperkte financiële middelen. Samen met buurgemeenten en de regio kunnen we meer bereiken. Namens Burgerbelang waren de raadsleden Addy Garritsen en Perry Boersbroek bij dit belangrijke thema aanwezig.
Tijdens de bijeenkomst gaf Maarten Hageman een introductie op samenwerkingsverbanden: hoe kan je samenwerken, welke vormen zijn er en wat is de positie van de raad hierin? Vervolgens zoomde hij in op het samenwerkingsverband Cleantech Regio. We bespraken in gemengde groepen de mogelijke middelen om meer grip te krijgen. Welke mogelijkheden zien de aanwezige raadsleden en waar willen ze zelf mee aan de slag gaan? Wat is daar voor nodig? Een van de mogelijkheden is een adviescommissie in te stellen. De Cleantech Regio wil graag met een (informele) groep experimenteren. Welke raadsleden willen meedenken wat gewenst is en hoe het kan werken? Afsluitend is er aandacht geweest voor de Cleantech Regio, het belang van de samenwerking met de acht gemeenten en de betrokkenheid van de raad daarbij. Ook is de nieuwe strategische agenda aan de orde gekomen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar p.boersbroek@raad.zutphen.nl.